Słodków 21b 62-700 Turek

VIII INTEGRACYJNY RAJD TURYSTYCZNY „PIECZONEGO ZIEMNIAKA”

VIII INTEGRACYJNY RAJD TURYSTYCZNY
„PIECZONEGO ZIEMNIAKA”
Zgłoszenia
Uczestników rajdu obowiązują pisemne lub mailowe zgłoszenia załączone do regulaminu. Karty zgłoszeń należy dostarczyć do Sekretariatu Szkoły Podstawowej w Turkowicach lub Pana Dariusza Grajkowskiego (Szadów Księży 19a, tel. 502 665 207) lub przesłać na adres turek.pttk@wp.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2014 r.
Regulamin rajdu na stronie www.spturkowice.szkolnastrona.pl
Początek rajdu
Start rajdu odbędzie się 5 października o godz. 10.30 w Szkole Podstawowej w Turkowicach
5 października o godz.10.00 zostanie podstawiony autobus w Turku na parkingu przy sklepie LIDL dowożący do Szkoły Podstawowej w Turkowicach.
Trasa nr 1 – piesza o długości ok. 6 km – trasa dostosowana dla osób na wózkach.
Trasa nr 2 – nordic walking o długości ok. 6 km
Trasa nr 3 – rowerowa o długości ok. 21 km
Zakończenie rajdu odbędzie się w miejscu biwakowym niedaleko Leśniczówki Cisew ok. godz. 14.00.