Słodków 21b 62-700 Turek

Historia szkoły

Szkoła nasza powstała w roku 1999 w Żukach na terenie gminy Turek i tam aż do czerwca 2008 była nasza siedziba, od 1 września 2008 roku przenieśliśmy się do nowej szkoły wSłodkowie. W roku szkolnym 2008/2009 mamy 12 oddziałów, w których łącznie uczy się blisko 250 uczniów, liczba zatrudnionych nauczycieli: 29. Młodzież naszego gimnazjum w ramach zajęć lekcyjnych uczy się dwóch języków obcych: języka niemieckiego lub języka angielskiego (języki wiodące) oraz języka rosyjskiego (język dodatkowy). Uczniowie gimnazjum mają dostęp do nowocześnie wyposażonej pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu,a wszystko to możesz zobaczyć, biorąc udział w internetowej wycieczce po szkole”. W naszym gimnazjum wiele uwagi poświęcamy wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej. Motto szkoły to „Wiem, że potrafię”.W roku 2002 przystąpiliśmy do akcji „Szkoła z klasą”. Zaliczając kolejne zadania, w roku 2003 otrzymaliśmy ten zaszczytny tytuł. W szkole każdego roku organizuje się wiele konkursów, wycieczek i zawodów sportowych.W ramach wolontariatu nauczyciele prowadzą zajęcia skierowane do wszystkich uczniów.Realizujemy zajęcia dla uczniów:

  • w klasach III „Lepiej przygotować do egzaminu”,
  • zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie,
  • szkolną ligę piłki nożnej,
  • zajęcia w Uczniowskim Klubie Sportowym
  • w klasach III prowadzimy orientację zawodową, „Przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej”,
  • koło dziennikarskie,
  • koło literacko-dramowe.
  • prowadzimy „Klub Europejski” i szkolne koło turystyczne.