Słodków 21b 62-700 Turek

grono pedagogiczne

Język polski mgr Iwona Wierzbicka
mgr Ewa Podembska
mgr Ewa Napierała
mgr Izabela Zabłocka
Matematyka mgr Halina Król
mgr Kaczmarek Edyta
mgr Joanna Antczak
mgr Joanna Sobczak
Historia mgr Danuta Kaczorowska-Bocian
mgr Jerzy Zygmunt
WOS mgr Jerzy Zygmunt
mgr Danuta Kaczorowska-Bocian
Biologia mgr Halina Polańska
mgr Joanna Popardowska
Geografia mgr Dorota Stolarska
mgr Agnieszka Augustyniak
Chemia
mgr Ewa Krauze
mgr Agata Janiak
Fizyka mgr Agata Janiak
Język niemiecki mgr Agnieszka Augustyniak
mgr inż. Anna Szambelańczyk
Język angielski mgr Anna Lewandowska-Robak
mgr inż. Anna Szambelańczyk
Technika mgr Katarzyna Statucka
Plastyka

Muzyka

mgr Katarzyna Statucka

Izabela Zabłocka, Katarzyna Statucka

Zajęcia artystyczne mgr Katarzyna Statucka
Informatyka mgr Halina Król
mgr Robert Rosiak
mgr Dorota Stolarska
mgr Katarzyna Statucka
Wychowanie fizyczne mgr Robert Rosiak
mgr Renata Kostrzewska
mgr Wojciech Roszkowski
Wychowanie do bezpieczeństwa mgr Wojciech Roszkowski
Religia mgr Barbara Paszak
mgr Marek Zieliński
Pedagog

zajęcia świetlicowe

mgr Ewa Czerniejewska
mgr Halina Polańska

mgr Elżbieta Skotarek

Biblioteka mgr Izabela Zabłocka
Sekretariat mgr Barbara Wiśniewska