• gimn.jpg
  • szkola.jpg

Zespół Szkolno - Przedszkolny

w Słodkowie

62-700 Turek ul. Słodków 21

tel. 63 2207632

fax. 63 2784533

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach realizacji kampanii wszyscy nauczyciele zachęcali uczniów do udziału w konkursach i wszelkiego rodzaju imprezach szkolnych.

Jednym z najważniejszych celów kampanii było:

- promowanie profilaktyki uzależnień, poznawanie swoich mocnych stron i czerpanie z nich siły do unikania zachowań ryzykownych,

- promowanie zdrowego stylu życia oraz rozwijanie sprawności fizycznej (upowszechnianie wzorców       i postaw prozdrowotnych),

- rozwijanie umiejętności wytyczania sobie celów, a także umiejętności ich realizacji, wspieranie wiary uczniów w możliwości spełniania tych celów.

Pierwszym krokiem w tegorocznej kampanii był konkurs ulotkowy „Żabka czy motylek”, w którym udział wzięło 40 uczniów naszej szkoły z klas III – VI. Wyłonino laureata Mateusza Lamenta z klasy V.

W konkursie plastyczno-literackim „To ja” uczniowie podjęli wyzwanie zaprezentowania samego siebie. Zwyciężyła forma plastyczna. I tu, spośród 6 uczniów, kampania wytypowała aż troje laureatów: Lenę Pilarek i Klaudię Golbę z kl.IV oraz Roberta Woźniaka z kl.VI.

Wszystkim laureatom wręczyliśmy dyplomy i nagrody na specjalnym apelu szkolnym podsumowującym konkursy indywidualne kampanii.

W tegorocznej kampanii bardzo pomocne okazały się ulotki profilaktyczne. Ulotki „Moje pragnienia” czy „Jestem asertywny…” stały się doskonałą okazją do dyskusji z uczniami na godzinach wychowawczych. Wychowawcy poszczególnych klas chętnie z nich korzystali. To dobra droga aby lepiej poznać swoich podopiecznych.

„Zachowaj trzeźwy umysł” to nie tylko realizacja celów kampanii, ale i różnorodne działania trwające przez cały rok szkolny.

Wśród celów prozdrowotnych nasza szkoła podjęła następujące działania, które trwały przez cały rok szkolny:

- udział klas I – III w programie antynikotynowym „Nie pal przy mnie, proszę” - obchody Światowego Dnia bez Tytoniu. Konkurs na plakat pod tym hasłem. Wykonanie gazetki.

- udział klas I – III w akcjach: ,, ŚNIADANIE DAJE MOC", „ZDROWYM BYĆ”- poznanie produktów bogatych w witaminy i ich znaczenie w zachowaniu zdrowia; zajęcia pt. ,,DZIEŃ ZDROWEGO ODŻYWIANIA"- poznanie zasad racjonalnego odżywiania, wykonanie plakatów propagujących w szkole zasady prawidłowego żywienia i rozwieszenie prac na korytarzu szkolnym; tydzień pod hasłem - NASZE ZDROWIE - Co to jest zdrowie? Od czego zależy nasze zdrowie? Co robić aby nie chorować?

- udział wszystkich uczniów w akcjach trwających od kilku lat: „Zbiórka zużytych baterii - REBA”, „Zbiórka żywności”, „Mleko w szkole” (cały rok dostawa przez OSM w Kole), „Owoce w szkole” – program pod patronatem ARiMR - dostawy PPH Maja Konin, „Ortograffti z bratkiem” – program edukacyjno – terapeutyczny dla dzieci mających trudności w pisaniu i czytaniu dla klas I – III, „Radosny uśmiech – Radosna przyszłość” program profilaktyczny dla kl. II – cały rok; opieka nad pomnikiem przyrody – „Głaz narzutowy we Wrzącej” – cały rok

- wszyscy wychowawcy klas IV – VI przeprowadzali pogadanki na godzinach wychowawczych na temat skutków palenia tytoniu i wpływu alkoholu na zdrowie człowieka; poza tym nauczyciele na bieżąco podejmowali różnorodną tematykę w ramach profilaktyki m.in.: degradacja środowiska, ratujemy przyrodę, zasady dobrego wychowania, korzyści płynące z nauki, komputer może być zagrożeniem – jak mądrze z niego korzystać?, o tolerancji, o współpracy uczeń – nauczyciel, o relacjach koleżeńskich, co to jest stres i jak sobie z nim radzić?

- prelekcje szkolnej pielęgniarki: „Pokaz prawidłowego mycia zębów”, „Pogadanka na temat zdrowia”, „AIDS”.

- prelekcje z policjantem na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły, oraz bezpiecznego spędzania czasu kiedy nie chodzimy do szkoły (wakacje, ferie zimowe),

- udział szkoły w innych kampaniach pod nazwą „Warto być dobrym”, „Szkoła bez przemocy”,

- organizowanie profilaktycznych akcji Samorządu Uczniowskiego: „Tydzień Wolontariatu”, coroczna „Góra Grosza”.

Wszelkie działania profilaktyczne w szkole „wzmocnione” były imprezami szkolnymi wynikającymi z harmonogramu. Dotyczy to m.in. „Dnia Ziemi”, „Dzień Dziecka i Sportu”, „Sprzątanie świata”.

Uczniowie poznawali siebie i swoje mocne strony biorąc również udział w konkursach przedmiotowych i arystycznych na różnych szczeblach. Były to m.in.:

- V Gminny Konkurs Matematyczny „Matematyczne Asy”,

- You can sing – konkurs piosenki angielskiej,

- V Powiatowy Konkurs Poezji Obcojęzycznej

- Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego

- Konkurs Recytatorski

- Konkurs Piosenki Dziecięcej

- Konkurs Literacki „Wiersz o Świętym Mikołaju”,

- II Międzyszkolny Konkurs Kultury Krajów Anglojęzycznych,

 

Poza tym uczniowie współzawodniczyli sportowo z uczniami innych szkół gminnych, powiatowych  i wojewódzkich. Osiągali przy tym wysokie wyniki. A do tych osiągnięć możemy zaliczyć m.in:

- Indywidualne Biegi Przełajowe, Przykona 2012, Mistrzostwa Powiatu Tureckiego,

- Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych, Żerków 2012,

- Czwórbój Lekkoatletyczny Dziewcząt i Chłopców, Turek 2012, Mistrzostwa Powiatu Tureckiego,

- Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w Tenisie Stołowym,

- Gminne Mistrzostwa w Ringo Dziewcząt, Żuki 2012,

- Gminne Mistrzostwa w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców, Słodków 2012,

- Mistrzostwa Wielkopolski w Sztafetowych Biegach na Orientację,

- Gminne Mistrzostwa w Piłce Nożnej Dziewcząt, Słodków 2012,

- Gminny Dzień Piłkarza, Cisew 2012

 

Udział w tegorocznej kampanii po raz kolejny przybliżył uczniom problem uzależnień, a szczególnie jak ich unikać. Ich uczestnictwo w różnego rodzaju działaniach szkoły, uczy pozytywnego myślenia o sobie, podnosi samoocenę. Uczy współpracy, zdrowej rywalizacji, wzajemnego szacunku i akceptacji. Nie ma wśród nas przegranych, każdy ma jakiś talent. Należy tylko znaleźć swoją mocną stronę i pokierować nią tak, aby w przyszłości to zaowocowało.

 

 

 

koordynator kampanii w szkole