• gimn.jpg
 • szkola.jpg

Zespół Szkolno - Przedszkolny

w Słodkowie

62-700 Turek ul. Słodków 21

tel. 63 2207632

fax. 63 2784533

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze informacje na temat sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej szkoły podstawowej.

 

Sprawdzian ma charakter:

 • powszechny (zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim),
 • obowiązkowy (jeżeli ktoś nie przystąpi do sprawdzianu, będzie musiał powtórzyć szóstą klasę),
 • ponadprzedmiotowy (bada umiejętności z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii i tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych),
 • zęwnętrzny (uczniowie piszą w swoich szkołach; zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE).
Poprzez zadania zamieszczone w arkuszach sprawdzianu bada się poziom opanowania umiejętności określonych w Standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej.

Sprawdzian nie wykracza poza treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 
Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania umiejętności ujętych w pięć obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych:

I. Czytanie.
II. Pisanie.
III. Rozumowanie.
IV. Korzystanie z informacji.
V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Odbywa się w kwietniu.

Trwa 60 minut.

Maksymalnie można uzyskać 40 punktów.
 
 
          Sprawdzian na terenie trzech województw (lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego) organizuje i nadzoruje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. W szkole za przygotowanie i przeprowadzenie  sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego – dyrektor szkoły.

          Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą otrzymać dostosowane arkusze, a także zdawać egzamin w indywidualnie przystosowanych warunkach.*


*Na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej. Orzeczenia lub opinie powinny być wydane nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian. Z przyznanych dostosowań formy i warunków uczeń może, ale nie musi korzystać.
 

informację zaczerpnieto ze strony Okregowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

zobacz artykuł

 

  • sprawdzian klas 6

   Najważniejsze informacje na temat sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej szkoły podstawowej.

  • DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

   DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019     2.11.2018r. 10, 11, 12 kwietnia 2019r....

  • dokumenty szkolne

   Zapraszamy do pobrania dokumentów szkolnych Statut, regulaminy, programy 1. Statuty szkoły (stan...

  • dyżury nauczycieli

   TERMINY PRZYJĘĆ RODZICÓW PRZEZ NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W SŁODKOWIE W I...

  • harmonogram dowozów i odwozów

   DOWOZY I ODWOZY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 AUTOBUS GMINNY PTU 77XY – od 4 września 2018 r.   Dowozy...

  • kontakt

   Zespół Szkolno - Przedszkolny w Słodkowie ul. Słodków 21 62-700 Turek tel/fax 632784533 e-mail \n...

  • mistrzowie kodowania

   Informujemy, iż w związku z reorganizacją pracowni komputerowej w roku szkolnym 2016/2017...

  • plany pracy pedagoga, logopedy i biblioteki

       GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO       W ROKU SZKOLNYM 2018/2019           PEDAGOG SZKOLNY : EWA CZERNIEJEWSKA...

  • Rada Rodziców

   Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać także na konto.Nr konta Rady Rodziców ZSP w Słodkowie64...

  • stowarzyszenie

   Stowarzyszenie EDUKACJA KULTURA SPORT w Słodkowie Nasze działania: - wspieramy potrzebujących -...

  • ubezpieczenie

     Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o ubezpieczycielu uczniów naszej szkoły. pobierz plik...