• gimn.jpg
  • szkola.jpg

Zespół Szkolno - Przedszkolny

w Słodkowie

62-700 Turek ul. Słodków 21

tel. 63 2207632

fax. 63 2784533

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze informacje na temat sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej szkoły podstawowej.

 

Sprawdzian ma charakter:

  • powszechny (zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim),
  • obowiązkowy (jeżeli ktoś nie przystąpi do sprawdzianu, będzie musiał powtórzyć szóstą klasę),
  • ponadprzedmiotowy (bada umiejętności z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii i tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych),
  • zęwnętrzny (uczniowie piszą w swoich szkołach; zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE).
Poprzez zadania zamieszczone w arkuszach sprawdzianu bada się poziom opanowania umiejętności określonych w Standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej.

Sprawdzian nie wykracza poza treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 
Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania umiejętności ujętych w pięć obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych:

I. Czytanie.
II. Pisanie.
III. Rozumowanie.
IV. Korzystanie z informacji.
V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Odbywa się w kwietniu.

Trwa 60 minut.

Maksymalnie można uzyskać 40 punktów.
 
 
          Sprawdzian na terenie trzech województw (lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego) organizuje i nadzoruje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. W szkole za przygotowanie i przeprowadzenie  sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego – dyrektor szkoły.

          Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą otrzymać dostosowane arkusze, a także zdawać egzamin w indywidualnie przystosowanych warunkach.*


*Na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej. Orzeczenia lub opinie powinny być wydane nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian. Z przyznanych dostosowań formy i warunków uczeń może, ale nie musi korzystać.
 

informację zaczerpnieto ze strony Okregowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

zobacz artykuł