30 września spędziliśmy dzień na wspólnej zabawie z okazji Dnia Chłopca. Dziewczynki składały chłopcom życzenia i wręczyły upominki.