Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw. W związku z tym 20 listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.