rada pedagogiczna

Język polskimgr Dorota Dytkowicz
mgr Ewa Podembska
mgr Jolanta Tarnas
mgr Izabela Zabłocka
mgr Danuta Kaczorowska- Bocian
Matematykamgr Izabela Schäfer
mgr Edyta Kaczmarek
mgr Joanna Sobczak
mgr Anna Marciniak
Weronika Rosiak
Historiamgr Danuta Kaczorowska-Bocian
mgr Jerzy Zygmunt
WOSmgr Jerzy Zygmunt
mgr Danuta Kaczorowska-Bocian
Biologiamgr Joanna Popardowska
Geografiamgr Dorota Stolarska
mgr Magdalena Żyła
Przyrodamgr Magdalena Żyła
Fizykamgr Agata Janiak
Chemiamgr Agata Janiak
Język niemieckimgr inż. Anna Szambelańczyk
Język angielskimgr Barbara Mrugas
mgr Anna Bonikowska
mgr Anna Lewandowska – Robak

Technikamgr Ryszard Dytkowicz
mgr Katarzyna Statucka
Plastykamgr Katarzyna Statucka
Muzykamgr Katarzyna Wysocka
Informatyka/Edukacja informatycznamgr Ryszard Dytkowicz
mgr Dorota Stolarska
mgr Katarzyna Statucka
Wychowanie fizycznemgr Robert Rosiak
mgr Małgorzata Adamek
mgr Renata Kostrzewska
mgr Jerzy Zygmunt
Edukacja wczesnoszkolnamgr Grażyna Młotkiewicz
mgr Anna Kwiatkowska
mgr Paulina Stodzierz
mgr Beata Kurz
mgr Anna Olek
mgr Wioletta Krzyżanowska
mgr Weronika Rusek
mgr Barbara Wiśniewska
mgr Ewa Budka
mgr Marlena Janaszkiewicz
Religiamgr Barbara Paszak
mgr Mateusz Michalski
mgr Łukasz Wysocki
Etykamgr Małgorzata Kałużna
Język polski jako obcymgr Marlena Małecka
Pedagogmgr Ewa Czerniejewska
Pedagog specjalnymgr Bogumiła Zdunek
Psychologmgr Dżesika Gawron
Bibliotekamgr Anna Kłyż
mgr Izabela Zabłocka
Logopedamgr Agnieszka Kurzawa
WDŻmgr Joanna Popardowska
mgr Barbara Paszak
Zajęcia świetlicowemgr Grażyna Młotkiewicz
mgr Ryszard Dytkowicz
mgr Dorota Stolarska
mgr Łukasz Wysocki
mgr Magdalena Żyła
mgr Katarzyna Statucka
Edukacja dla bezpieczeństwamgr Wojciech Roszkowski
Wychowanie przedszkolnemgr Alicja Budner
mgr Justyna Ogrodowczyk
mgr Magdalena Jafra
mgr Katarzyna Kończak
mgr Łucja Juśkiewicz
mgr Joanna Grabowska
 Nauczyciele wspomagającymgr Bogumiła Zdunek
mgr Marlena Małecka
mgr Katarzyna Wysocka
Close Menu
Skip to content