Rada Rodziców

Jacaszek Anna przewodnicząca
Jurkiewicz Monika zastępca przewodniczącej
Goszczyk Anna protokolant
Homa Joanna skarbnik
Boguś Marzena komisja rewizyjna – członek
Kurtyka Małgorzata komisja rewizyjna – członek

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać także na konto.
Nr konta Rady Rodziców ZSP w Słodkowie
64 8530 0000 1000 0198 2000 0001
w tytule wpłaty należy podać imię, nazwisko dziecka i klasę

Close Menu
Skip to content