Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
Przewodnicząca – Anna Jacaszek
Zastępca przewodniczącej – Monika Jurkiewicz
Skarbnik – Marzena Boguś
Komisja rewizyjna: Andżelika Przysło, Małgorzata Kurtyka
Protokolant – Anna Goszczyk

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać także na konto.
Nr konta Rady Rodziców ZSP w Słodkowie
64 8530 0000 1000 0198 2000 0001
w tytule wpłaty należy podać imię, nazwisko dziecka i klasę

Close Menu
Skip to content