Rada Rodziców

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać także na konto.
Nr konta Rady Rodziców ZSP w Słodkowie
64 8530 0000 1000 0198 2000 0001
w tytule wpłaty należy podać imię, nazwisko dziecka i klasę
Zgodnie z ustaleniami rady składka wynosi 50 zł

Close Menu
Skip to content