Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Uczniowie ze Słodkowa świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

SAMORZĄD UCZNIOWSKI oraz SZKOLNE KOŁO PCK  włączyli się w  światowe obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowane przez UNICEF Polska. W tym roku przypadła wyjątkowa – 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa. 

 W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka. 

 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. 

   W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Setki szkół i przedszkoli zdecydowały się uczcić 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 

Do akcji przystąpiła także nasz szkoła, która zorganizowała w ramach tego dnia:  gazetkę tematyczną, happening na korytarzu, odbyły się liczne lekcje wychowawcze na bazie scenariuszy UNICEF. 

Koordynatorkami wydarzenia w szkole były panie: Anna Bonikowska,Elżbieta Skotarek, Ewa Budka, Joanna Popardowska i Ewa Czerniejewska.

Close Menu
Skip to content