AbendDaf – Wieczór Niemiecki

W „Tłusty czwartek” 20 lutego 2020r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Słodkowie zorganizowany został „AbendDaF – Wieczór Niemiecki”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas siódmych i ósmych ze Słodkowa oraz z Cisewa. Podczas spotkania uczniowie rozwiązywali przygotowane dla nich interaktywne zadania. Jednym z nich było rozwiązanie krzyżówki, do której hasła ukryte były w postaci QR kodów. Innym zadaniem było rozwiązanie quizu  w aplikacji Kahoot. Pytania  zawarte w quizie dotyczyły zabytków Berlina.

 Przed przystąpieniem do konkurencji o nazwie „Laufdiktat” („Dyktando biegające”) uczniowie posilili się pączkami, następnie zostali  podzieleni na  grupy za pomocą aplikacji Flippity, po czym udali się do sali gimnastycznej.

Po napisaniu dyktanda i powrocie do sali lekcyjnej uczniowie pracowali z kartami Plickers i utrwalali słownictwo niemieckie. Na zakończenie spotkania uczniowie mieli okazję wyrazić swoją opinię na temat spotkania, poprzez wypełnienie ankiety ewaluacyjnej  sporządzonej w aplikacji Mentimeter.

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w wykonywaniu poszczególnych zadań. Najlepsi otrzymali dyplomy oraz  nagrody ufundowane przez Dyrekcję szkoły.

Zwycięzcami prawidłowo rozwiązanej krzyżówki byli:

I miejsce – Dominika i Filip

II miejsce – Igor i Wiktoria

III miejsce – Martyna i Weronika

W quizie wiedzowym o zabytkach Berlina zwyciężyli:

I miejsce – Julia i Jakub

II miejsce  – Szymon i Wanessa

III miejsce  – Sandra i Aleksandra

Dyktando biegające – lokaty:

I miejsce – grupa 4 i 7

II miejsce – grupa 3 i 8

II miejsce –  grupa 1 i 6

IV miejsce – grupa 2 i 5.

Wszystkich uczestnikom dziękujemy za udział w spotkaniu, natomiast zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy: Anna Szambelańczyk & Anna Lewandowska – Robak

Close Menu
Skip to content