MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „CHRISTMAS WITHOUT STRESS”

We czwartek 17 grudnia 2020r. o godzinie 16.00 na platformie ZOOM, odbył się międzyszkolny konkurs pod hasłem „Christmas without stress”. Konkurs zorganizowany został w ramach projektu „Sharing culture through ICT and AI – Dzielimy się kulturą za pomocą TIK oraz SI”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Celem konkursu było propagowanie wiedzy kulturoznawczej dotyczącej tematyki Świąt Bożego Narodzenia w krajach anglojęzycznych.

Konkurs polegał na szybkim i poprawnym udzielaniu odpowiedzi na pytania zawarte w quizie KAHOOT.

W konkursie udział wzięli uczniowie dwóch szkół podstawowych:

  • Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie
  • Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie

Miejsce na podium przypadło następującym osobom:

I – Agata B.  (SP Cisew)

II – Natalia P.  (SP Cisew)

III – Natalia P.  (SP Cisew)

Koordynator projektu nagrodził również osoby, które zajęły kolejne trzy lokaty:

IV – Michalina J. (ZSP Słodków)

V- Aleksandra J. (SP Cisew)

VI – Adrianna Ch. (SP Cisew)

Nagrodami rzeczowymi w konkursie były  cztery mikrofony, power bank i kamera internetowa.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę gwarantowaną w postaci słodkiego upominku.

Nagrody i upominki sfinansowano ze środków Programu English Teaching na podstawie umowy grantowej.

Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego Pani Anna Szambelańczyk.

Close Menu
Skip to content