ZIMOWE PTAKOLICZENIE

W ostatni weekend stycznia ubierz się ciepło, weź lornetkę, coś do pisania i licz z nami ptaki! Sprawdź, kto odwiedza Twój karmnik i podwórko, jacy ptasi goście pojawiają się w parku, co porabiają ptaki na ulicach Twojej miejscowości.

           W weekend (29 -31 stycznia) w całym kraju miłośnicy ptaków wzięli udział w dorocznej akcji ZIMOWEGO PTAKOLICZENIA organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Akcja ta polegała na policzeniu ptaków przebywających w sąsiedztwie siedzib ludzkich.

Tegoroczne Zimowe Ptakoliczenie, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju  miało odmienną formułę polegało na indywidualnym liczeniu ptaków przy karmnikach. Dlatego nazwane zostało Zimowe Ptakoliczenie z Dystansu.

Liczenie ptaków prowadzone  było przez minimum godzinę, a wyniki zostały naniesione na elektroniczną kartę obserwacji dostępną na stronie https://otop.org.pl/zimowe-ptakoliczenie/karta-obserwacji/ .

OTOP na podstawie wyników obserwacji przygotowuje zestawienie ptaków najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach. Obserwacje umożliwiają także zauważenie ciekawych zjawisk zachodzących w ptasim świecie. Przez ostatnie dziesięć lat najliczniej obserwowanym gatunkiem jest krzyżówka, nasza najpopularniejsza  kaczka. 

          W tym roku ptakiem Zimowego Ptakoliczenia jest kuropatwa. To gatunek, który niegdyś był bardzo pospolity i łatwy do zaobserwowania wśród mozaiki wiejskich pól. Niestety z powodu zmian w rolnictwie, przede wszystkim intensyfikacji produkcji rolnej, zanikaniu miedz, śródpolnych zakrzewień i nieużytków, liczebność kuropatwy drastycznie zmalała.  Mimo spadku liczebności jest to nadal gatunek znajdujący się na liście ptaków łownych.

            Młodzi Ornitolodzy z Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Słodkowie włączyli się ponownie do akcji, która odbyła się już po raz 17 .Na obserwacje wybrali się uczniowie z klas V – VIII. Obserwacje poprzedziła prezentacja  ptaków możliwych do zobaczenia  o tej porze roku  przedstawiona na lekcji biologii. Zaopatrzeni w lornetki, skoroszyty z ilustracjami pospolicie występujących ptaków oraz niezbędny dobry humor rozpoczęli liczenie ptaków na skraju lasów, na polach i łąkach. Zaobserwowali  następujące gatunki ptaków: sójki, sikorki: bogatkę, i modrą, wróbla, krzyżówkę, srokę, kosa,  gila, gawrona, gołębia, bażanta.

Opiekunką projektu od wielu lat jest  Joanna Popardowska.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) to założona w 1990 roku organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc w których one żyją. OTOP jest polskim przedstawicielem w międzynarodowej sieci organizacji ochrony ptaków, BirdLife International.

Close Menu
Skip to content