Rocznica Konstytucji 3 Maja

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Konstytucja 3 – Maja czyli ustawa zasadnicza została zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w roku 1791. Była ona efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczpospolitej. Lecz zanim doszło do uchwalenia Konstytucji, trzeba było stoczyć ciężką walkę z siłami konserwatywnej magnaterii i szlachty, wśród której było wielu sprzedajnych zdrajców ojczyzny.
Była to pierwsza w Europie, a druga w świecie po Stanach Zjednoczonych ustawa zasadnicza, będąca bardzo śmiałą, jak na owe czasy, próbą zreformowania ustroju Polski szlacheckiej w duchu nowych ideałów wieku oświeconego.
Uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Słodkowie upamiętnili 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody w tym roku będą przebiegały inaczej , ze względu na pandemię. Nasi uczniowie zaprezentowali filmik, który został umieszczony na facebook. Uczniowie starszych klas wykonali również prezentacje multimedialne, a młodsze dzieci wykonały plakaty upamiętniające wydarzenia sprzed 230 lat.


Close Menu
Skip to content