Lekcja geografii dla klasy VIII w ramach współpracy szkoły z UAM w Poznaniu.

5 maja 2021 uczniowie klas VIII brali udział w kolejnym już spotkaniu z pracownikami UAM w Poznaniu. Tym razem uczniowie wysłuchali niezwykle ciekawego wykładu popartego bogatą prezentacją prowadzonego przez prof. UAM dr hab. Leszka Sobkowiaka. Kolejny już raz przez 35 minut mogli poczuć się jak prawdziwi studenci.

Wykład dotyczył dotyczył Chin, dokładniej zasobów wodnych oraz ich zużycia. Bardzo ciekawa lekcja, przeprowadzona dostępnym dla naszych uczniów, zrozumiałym językiem. Materiał omawiany trochę wcześniej na lekcjach został usystematyzowany i uzupełniony a przede wszystkim utrwalony przez naszych ósmoklasistów.

Współpraca z uczelnią układa się bardzo pomyślnie. Realizujemy w każdym miesiącu jedną lekcję geografii. Ostatnie spotkanie w tym roku jest zaplanowane z początkiem czerwca dla klas V.

Dziękujemy panu prof. UAM dr hab. Arkadiuszowi Tomczyk, bez którego te zajęcia nie miałyby miejsca oraz za przeprowadzoną lekcję geografii prof. UAM dr hab. Leszkowi Sobkowiak.

D. Stolarska, M. Żyła

Close Menu
Skip to content