„Jak pięknie się różnić?” – Muzeum POLIN.

W piątek 14 maja klasa IVc wzięła udział w warsztatach online w Muzeum POLIN, przygotowanych  przez Panią Renatę   Płotczyk, przewodnika po Muzeum  Historii Żydów Polskich. Warsztaty odbyły się na platformie zoom pod hasłem „Jak pięknie się różnić?”.

Muzeum POLIN jest nowoczesną instytucją kultury ukazującą 1000 lat dziejów polskich Żydów. Jest też miejscem spotkań i dialogu tych wszystkich, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską, którzy z polsko-żydowskiej historii chcą wyciągnąć wnioski na przyszłość, którzy chcą zmierzyć się ze stereotypami i stawić czoła współczesnym zagrożeniom, takimi jak ksenofobia i nacjonalistyczne uprzedzenia. Służąc ideom otwartości, tolerancji i prawdy Muzeum POLIN przyczynia się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów (źródło https://www.polin.pl/pl/o-muzeum).

Uczniowie dowiedzieli się wielu cennych informacji na temat różnorodności, indywidualności i odmienności każdego człowieka. Na zakończenie spotkania uczniowie rozwiązywali quiz wiedzowy w aplikacji quizizz zawierający najważniejsze informacje omawiane na warsztatach.

Serdecznie dziękujemy Muzeum POLIN za możliwość udziału w warsztatach.

Osoba odpowiedzialna: Anna Szambelańczyk

Close Menu
Skip to content