Ósmoklasiści z ETAS z wizytą w ZSR CKP w Kaczkach Średnich

We wtorkowe popołudnie 26 października uczniowie klas ósmych z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie oraz  ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie  udali się  do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich. Celem wyjazdu było zrealizowanie jednego z modułów projektu pod nazwą „Sharing culture through ICT and AI – Dzielimy się kulturą za pomocą TIK oraz SI”. Projekt realizowany jest w ramach programu English Teaching Activities (ETAS) stworzonego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, operatorem krajowym programu jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Tuż po przyjeździe uczestnicy przywitani zostali przez Panią Dyrektor Elżbietę Karwacką oraz Pana Dyrektora Dariusza Jasaka. Podczas wizyty w technikum, uczniowie dokonywali odkryć atrakcyjności maszyn i urządzeń rolniczych a także drukarek 3D. Uczestnicy projektu realizowali jednocześnie treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego. Pan Dyrektor Dariusz Jasak pokazał uczniom pracownie w których można kształcić się na kierunku technik organizacji reklamy, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej czy technik pojazdów samochodowych. Natomiast Pan Krzysztof Kamiński szczegółowo przedstawił i omówił zasady działania maszyn i urządzeń rolniczych, zachęcając jednocześnie do kształcenia się na kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Uczniowie z dużym zaciekawieniem słuchali, obserwowali a także mieli okazję samodzielnie sprawdzić działanie niektórych urządzeń.

Wyjazd okazał się być twórczą i miłą przygodą skłaniającą do refleksji  i zastanowienia nad wyborem szkoły ponadpodstawowej.

Organizatorzy wyjazdu oraz uczniowie dziękują serdecznie Dyrekcji ZSR CKP w Kaczkach Średnich za poświęcony czas oraz  możliwość  realizacji zadania projektowego.

Organizatorem wyjazdu była Anna Szambelańczyk w ścisłej współpracy z nauczycielką ze szkoły w Cisewie Marleną Drożdż.

Close Menu
Skip to content