Światowy Dzień Walki z AIDS

AIDS to choroba wywoływana przez HIV – ludzki wirus upośledzenia odporności. Obecnie na świecie żyje około 36 milionów ludzi zakażonych HIV lub chorych na AIDS. Najwięcej zakażonych i chorujących znajduje się na kontynencie afrykańskim. W krajach Europy Zachodniej i w Polsce, dzięki działaniom prewencyjnym i wprowadzeniu terapii antyretrowirusowej, sytuacja jest stabilna. W Polsce główną drogą rozprzestrzeniana się zakażeń HIV na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych była droga krwionośna poprzez stosowanie dożylnych środków odurzających. Obecnie najwięcej zakażeń notuje się poprzez ryzykowne kontakty seksualne.

Drogi zakażenia HIV

  • Seksualna poprzez kontakt seksualny z osobą zakażoną. Choroby narządów płciowych torują drogę zakażeniu.
  • Krwionośna poprzez zakażoną krew. Wrotami zakażenia jest uszkodzona skóra lub błony śluzowe. Bardzo wysokie ryzyko występuje przy użytkowaniu wspólnego sprzętu do wstrzyknięć przez osoby stosujące środki odurzające.
  • Wertykalna – dziecko może zakazić się od matki podczas ciąży, porodu, karmienia piersią.

     W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS Szkolne Koło PCK w Słodkowie  przygotowało i przeprowadziło III Szkolny Konkurs Wiedzy    o AIDS dla uczniów klas 7 i 8. Celem konkursu było :zainteresowanie uczniów problematyką HIV/AIDS, podniesienie wiedzy na temat HIV i AIDS, znaczenie terminów HIV i AIDS, budowy i działania wirusa HIV, przebiegu zakażenia, dróg zakażenia, pierwotnych i wtórnych objawów zakażenia wirusem HIV, form bezpiecznych kontaktów z zakażonym  zachowania ryzykowne, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla osób zarażonych HIV i chorych na AIDS, przeciwdziałanie uzależnieniom, promowanie postaw odpowiedzialności za własne życie i odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich, wykorzystanie wiedzy z Internetu, publikacji naukowych. Wzięło w nim udział 20 uczniów. Uczniowie rozwiązywali w wersji online test wiedzy ,który składał się z 25 pytań zamkniętych.

I miejsce zajęła AMELIA WIELGOCKA z klasy 7c,

II miejsce zajęła KLAUDIA OLEJNIK z klasy 7a ,

III miejsce zajęła KINGA BONIKOWSKA z klasy 7a.

Laureaci konkursu o HIV/AIDS otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

     Podjęte działania w związku z obchodami dnia 1 grudnia lansowały wzrost wiedzy o HIV/AIDS, promowanie bezpiecznych zachowań seksualnych oraz uświadomienie, że zagrożenie HIV może dotyczy każdego z nas.       

    Szkolne obchody Światowego Dnia Walki z AIDS przygotowały panie: Joanna Popardowska i Ewa Czerniejewska.

Close Menu
Skip to content