NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

Uczniowie klas I – III wzięli udział w akcji „ Nie pal przy mnie, proszę”. Celem zajęć było przede wszystkim uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i bliskich. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny poświęcony temu zagadnieniu oraz wykonali ciekawe prace plastyczne, a ich efekty zostały umieszczone na gazetkach klasowych. Wszystkie prace zostały nagrodzone, dzięki przeznaczonym środkom z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turku.

Close Menu
Skip to content