Udział uczniów klas 1- 3 w projekcie „Re@lnie odpowiedzialni” w ramach kampanii „Odłącz się – Połącz się” pod hasłem: „Wspólne chwile bez ekranów”

W ramach realizowanych w naszej szkole działań związanych z DBI (Dzień Bezpiecznego Internetu), podjęliśmy kolejne wyzwanie mające na celu uświadomić jak istotną rzeczą w rozwoju młodego człowieka jest czas spędzany z rodzicami, rówieśnikami oraz czas na świeżym powietrzu. Wpajamy uczniom, że wspólne gry i zabawy w tym również gry planszowe integrują młodych ludzi uczą zdrowej rywalizacji oraz logicznego myślenia.

„Gry powodują, że dziecko rozwija się zarówno w sferze fizycznej, doskonaląc sprawność motoryki małej i dużej, jak i umysłowej ucząc się czytać, liczyć, zapamiętywać, kojarzyć fakt.”

Celem projektu jest zachęcanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego bez ekranów.

Zachęcamy wszystkich uczniów i wychowawców nie tylko klas 1-3 do włączenia się do ogólnej akcji szkolnej.

Close Menu
Skip to content