INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE DAY 2022

Dnia 22 kwietnia (piątek) w godz.13.45-15.45 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słodkowie odbyły się liczne konkursy i zabawy z językiem angielskim dla klas 4-8 w ramach obchodów Światowego Dnia Języka Angielskiego. W pozalekcyjnym spotkaniu czynny udział wzięło 60 uczniów naszej szkoły.

Po słodkim poczęstunku uczestnicy zmagali się z krzyżówką dotyczącą nazw popularnych zawodów. Zagadnienia do rozszyfrowania zostały rozlokowane po korytarzach szkolnych w postaci kodów QR. Spośród oddanych i poprawnie rozwiązanych krzyżówek wylosowana została jedna osoba tzw. „A Lucky Guy”, a była nim Jolanta J. z klasy 7 A.

Następnie, podzieliliśmy się na grupy i rozeszliśmy do sali oraz na halę sportową aby wziąć udział w kolejnej zabawie. Uczniowie klas starszych pod opieką Pani A.Lewandowskiej-Robak zmagali się z quizem kulturoznawczym podczas gdy uczniowie klas młodszych pod opieką A.Szambelańczyk rywalizowali grupowo o tytuł Mistrzów ortograficznych podczas tzw.running dictation. Po zakończeniu quizu uczestnicy wraz z opiekunem przeszli na halę, a grupa uczniów z hali udała się do sali na quiz wiedzy o krajach anglojęzycznych.
Z klas 4-6 niekwestionowanymi Winners – Zwycięzcami mającymi rozległą wiedzę kulturoznawczą byli:
I m-ce: Nadia G. kl.6B
II m-ce: Paula R. kl.6B
III m-ce: Lena G. kl.5B

Natomiast z klas 7-8:
I m-ce: Szymon R. kl.7A
II m-ce: Dawid K. kl.8A
III m-ce: Mikołaj M. kl.7C

Dodatkowo, spośród wszystkich obecnych uczniów, wylosowano 6 Szczęśliwców, którzy otrzymali upominki-niespodzianki. Wśród nich znaleźli się:
Szymon S. z kl.5C,
Franciszek T. z kl.6A,
Michalina P. z kl.6A,
Kinga B. z kl.7A,
Nina J. z kl.5C,
Nadia G. z kl.7 A

W ramach drużynowych rozgrywek w dyktandzie ortograficznym nagrodę grupową i I miejsce otrzymały klasy:
6A i 6B (w ramach rywalizacji 4 drużyn z podziałem na klasy 4-6);
7A (w ramach 2 drużyn z podziałem na klasy 7-8)

GRATULACJE DLA WSZYSTKICH!!!!:)

Organizatorkami i pomysłodawczyniami konkursów były: Anna Lewandowska-Robak i Anna Szambelańczyk.

Serdeczne podziękowania należą się sponsorom nagród bez których konkursy by się nie odbyły: Dyrekcji Szkoły, Gminie Turek oraz wydawnictwu Macmillan Polska. Dziękujemy! Podziękowania należą się również Pani Katarzynie Statuckiej za oprawę fotograficzną i pomoc techniczną w trakcie trwania konkursów.

Raz jeszcze DZIĘKUJEMY i GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!!!

Close Menu
Skip to content