Lekcje europejskie – Europe Direct Ostrów Wielkopolski.

11 maja obyły się w naszej szkole lekcje europejskie z panią Eweliną Górną- Małolepszą, przedstawicielem Europe Direct Ostrów Wielkopolski.

Niedawno obchodziliśmy rocznicę wejścia Polskie do Unii Europejskiej – 1Maja 2004r., oraz 9 maja – rocznicę powstania Unii Europejskiej. W związku z tym, że w szkole funkcjonuje Szkolne Koło Europejskie postanowiliśmy przybliżyć młodzieży szkolnej, te dwa fakty oraz usystematyzować ważniejsze zagadnienia związane z Unią Europejską.

Przyjechała do nas pani Ewelina Górna Małolepsza – pracownik regionalnej instytucji informacyjno-edukacyjnej Europe Direct z którą nasza szkoła współpracuje już od wielu lat.

Zostały przeprowadzone trzy lekcje dla klasy VIIIA, VIIIB oraz klasy VIIA i zainteresowanych tematem uczniów z klasy VIA.

Pani Ewelina przypomniała uczniom jak wyglądał 10 letni proces przystępowania Polski do Unii Europejskiej, oraz proces dalszego rozwoju Unii Europejskiej i Walutowej. Uczniowie zdobyli informację na temat jakie korzyści mają Polacy, szczególnie młodzi ludzie, studenci oraz ludzie szukający pracy lub wyjeżdżający na wakacje czy na praktyki studenckie po wejściu do Unii Europejskiej.

Zostały przypomniane wszystkie symbole Unii Europejskiej oraz motto „Zjednoczeni w różnorodności”.

W każdej klasie został również przeprowadzony konkurs wiedzy
o państwach należących do Unii Europejskiej. Każdy uczeń udzielający odpowiedzi otrzymał nagrodę niespodziankę w postaci drobnych gadżetów z symbolami UE. Uczniowie zostali również zaopatrzeni w aktualną literaturę na temat Unii Europejskiej.

Organizator

D. Stolarska

Close Menu
Skip to content