Uroczystość nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Słodkowie

20 maja 2022 roku patronem Szkoły Podstawowej w Słodkowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego został polski lekkoatleta, złoty medalista olimpijski i wielokrotny mistrz oraz rekordzista Polski w biegach średnich i długich Janusz Kusociński.  Nadanie szkole imienia połączono z uroczystym poświęceniem i przekazaniem sztandaru, najważniejszego symbolu naszej szkoły, jednoczącego społeczność uczniowską  oraz grono nauczycielskie.

Sztandar został poświęcony przez księdza kanonika Stanisława Nasińskiego podczas mszy świętej w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Obrzębinie. Niezwykle podniosłym momentem było wbicie  przez fundatorów pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru. Poczet sztandarowy uczniów złożył przyrzeczenie na sztandar, natomiast w akcie ślubowania uczestniczyli przedstawiciele z każdej klasy oraz przedstawiciele z grona nauczycielskiego.

Równie wyjątkowym momentem było odsłonięcie muralu  upamiętniającego to wyjątkowe wydarzenie. Ten  najważniejszy dzień w życiu naszej szkolnej społeczności, uczniowie uświetnili specjalnie na tę okazję przygotowanym programem artystycznym.

Close Menu
Skip to content