17 września 1939 – atak ZSRR na Polskę

W tym roku mija osiemdziesiąta trzecia rocznica wkroczenia wojsk radzieckich do Polski. 17 września 1939 roku o świcie Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny przekroczyła granicę i zadała cios w plecy broniącej się przed Niemcami Polsce. Zgodnie z radziecko – niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop – Mołotow Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Rosjanie zaatakowali niespodziewanie. Zaskoczeni Polacy nie byli w stanie stawić czoła przeważającym siłom radzieckim. W wyniku tych działań do niewoli sowieckiej trafiło ponad pół miliona polskich żołnierzy. Miejsce miały także masowe deportacje polskich obywateli. Armia Czerwona dopuściła się licznych zabójstw i mordów, zarówno na jeńcach wojennych, jak i na ludności cywilnej. Tylko dzięki odwadze naszych rodaków i ich przelanej krwi w obronie ojczyzny, dziś możemy żyć w wolnym Państwie.

Close Menu
Skip to content