REJONOWY ODDZIAŁ PCK W TURKU przygotował 30 wyprawek szkolnych dla polskich i ukraińskich dzieci

Początek roku szkolnego jest dla wielu uczniów bardzo stresującym momentem. Dzieci przychodząc do szkoły często nie mają potrzebnych przyborów szkolnych i ubrań, co negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie w grupie i naukę. Wynika to zazwyczaj ze złych warunków materialnych rodziny. Najgorzej sytuacja ta przedstawia się w rodzinach dysfunkcyjnych, które nie zawsze spełniają warunki umożliwiające im uzyskanie pomocy finansowej z opieki społecznej.

Dla wielu rodziców zakup podręczników, zeszytów i wyposażenie piórnika jest dużym obciążeniem domowego budżetu. Wtedy pomoc od organizacji charytatywnych jest jedyną, którą uzyskują.

Polski Czerwony Krzyż od lat prowadzi akcję „Wyprawka dla Żaka”.

Celem kampanii jest wyposażenie potrzebujących dzieci w wyprawki szkolne.

W tym roku ma ona szczególny charakter i niespotykaną skalę, ponieważ wyprawki przekazywane są nie tylko dla potrzebujących dzieci z polskich rodzin, ale także dla dzieci z Ukrainy. Partnerami akcji, dzięki którym udało się sfinansować wyprawki są: Amazon i sieć Biedronka.

    Dnia 12 września  prezes Rejonowego Oddziału PCK  w Turku Piotr Dewicki przekazał dla Szkolnego  Koła PCK  w Słodkowie plecaki wyposażone w przybory szkolne, które trafią do potrzebujących dzieci.

Serdeczne podziękowania dla Rejonowego Oddziału PCK w Turku  za współpracę w niesieniu wsparcia potrzebującym…………

Close Menu
Skip to content