LAUREAT I MIEJSCA W POWIECIE

Konkurs UZALEŻNIENIA SPRZYJAJĄ HIV”  zorganizowany został przez Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Turku oraz Starostwo Powiatowe w Turku. Skierowany był do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu powiatu tureckiego. Celem  konkursu było:
– zainteresowanie uczniów problematyką HIV/AIDS,

– podniesienie wiedzy na temat HIV i AIDS:

z zakażonymi,

– kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla osób zarażonych HIV i chorych na AIDS,

-przeciwdziałanie uzależnieniom,

– promowanie postaw odpowiedzialności za własne życie i odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich.

Przedmiotem konkursu było samodzielne przygotowanie plakatu na temat profilaktyki HIV/AIDS i profilaktyki uzależnień.

       Dnia 1 grudnia 2022 r. w gmachu Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej odbyło się podsumowanie konkursu. Łącznie do etapu powiatowego zakwalifikowało się 15 prac.

Uczeń naszej szkoły RAFAŁ WAWRZYNIAK z kl.8c zajął  I MIEJSCE.      

Opiekunem konkursu była pani Joanna Popardowska.

ZWYCIĘZCY GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!

Close Menu
Skip to content