STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE

W październiku i listopadzie w naszej szkole podejmowane były działania pod hasłem „STOP PRZEMOCY I AGRESJI”. Celem było przeciwdziałanie przemocy i agresji. Pokazywanie innych alternatywnych sposobów radzenia sobie  z przemocą i agresją.

 Podejmowane działania:

– prelekcja uczennic klasy VIIIa nt. „Stop przemocy i agresji” w ramach obchodów Międzynarodowego

Dnia Bez Przemocy,

– pogadanka nt. Bezpieczeństwo w szkole oraz konsekwencje niewłaściwego zachowania uczniów- przeprowadzona  przez dyrekcję szkoły. 

– gazetka informacyjna,

– zajęcia z wychowawcą nt. przemocy i agresji,

– pogadanki, warsztaty z psychologiem i pedagogiem „Nie zamykaj oczu na problem przemocy i agresji w szkole”,

– pogadanki z Policją ds. Nieletnich,

– badanie ankietowe wśród uczniów „ Przemoc i agresja wśród uczniów oraz poczucie bezpieczeństwa”,

– badanie ankietowe wśród uczniów, rodziców, nauczycieli „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”.

-pogadanka dla rodziców (listopad) nt. przemocy i agresji (zapoznanie z wynikami badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów „Przemoc i agresja wśród uczniów oraz poczucie bezpieczeństwa”),

-konkurs plastyczny pod hasłem: „STOP PRZEMOCY I AGRESJI”

Close Menu
Skip to content