Jemiołuszka Ptakiem Zimy 2023

W ostatni weekend stycznia ubierz się ciepło, weź lornetkę, coś do pisania i licz z nami ptaki! Sprawdź, kto odwiedza Twój karmnik i podwórko, jacy ptasi goście pojawiają się w parku, co porabiają ptaki na ulicach Twojej miejscowości.

           W weekend (27 -29 stycznia) w całym kraju miłośnicy ptaków wzięli udział  w dorocznej akcji ZIMOWEGO PTAKOLICZENIA organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Akcja ta polegała na policzeniu ptaków przebywających w sąsiedztwie siedzib ludzkich. W akcji można było wziąć udział indywidualnie – przy karmniku, na balkonie, na podwórku. Liczenie miało  być  prowadzone przez minimum godzinę, a wyniki naniesione na elektroniczną kartę obserwacji dostępną na stronie https://otop.org.pl/zimowe-ptakoliczenie/karta-obserwacji/ .

OTOP na podstawie wyników obserwacji przygotowuje zestawienie ptaków najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach. Obserwacje umożliwiają także zauważenie ciekawych zjawisk zachodzących w ptasim świecie.

        Jemiołuszki (Bombycilla garrulus) zamieszkują tajgę oraz bory Eurazji i Ameryki Północnej. W Europie, najbliżej Polski, gniazdują w Szwecji i Finlandii. Tempo migracji zależy głównie od dostępności pokarmu na danym obszarze. Przelotnych gości mamy szansę spotkać od listopada do marca, a czasami kwietnia. Migrujące stada nie są zbyt liczne, na ogół liczą do kilkudziesięciu osobników. Może się jednak zdarzyć masowe pojawienie osobników tego gatunku, co miało miejsce chociażby w Gdańsku w 1991 roku gdzie odnotowano stado liczące 2500 ptaków!  W poszczególnych latach liczebność obserwowanych jemiołuszek może się różnić. Według szacunków BirdLife International z 2015 roku wielkość populacji na świecie wynosi około 14-30 milionów dorosłych osobników. IUCN uznaje jemiołuszkę za gatunek najmniejszej troski. Globalny trend liczebności jest wzrostowy, co jest warte uwagi w obecnych czasach, gdzie większość gatunków notuje spadki liczebności. W Polsce jemiołuszki są objęte ścisłą ochroną gatunkową. Jemiołuszki migrują w nasze oraz dalej położone na południu regiony aby przetrwać trudne zimowe warunki oraz okresowy brak pokarmu. Jednak w dynamicznie zmieniającym się świecie również ich zachowania mogą ulec zmianie. W przyszłości może się zdarzyć, że przestaniemy je oglądać w granicach naszego kraju. Dlatego póki mamy okazję wypatrujmy tych pięknych ptaków!

        Młodzi Ornitolodzy z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie  włączyli się ponownie do akcji. Na obserwacje wybrali się uczniowie z klas V – VIII. Zaopatrzeni w lornetki, skoroszyty z ilustracjami pospolicie występujących ptaków oraz niezbędny dobry humor rozpoczęli liczenie ptaków na skraju lasów, na polach i łąkach. Zaobserwowali  następujące gatunki ptaków: sójki, sikorki: bogatkę, i modrą, wróbla, krzyżówkę, srokę, kosa,  gila, gawrona, gołębia, bażanta.

Opiekunką projektu od wielu lat jest  Joanna Popardowska.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) to założona w 1990 roku organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc w których one żyją. OTOP jest polskim przedstawicielem w międzynarodowej sieci organizacji ochrony ptaków, BirdLife International.

Close Menu
Skip to content