„Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni”.

Od 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest obchodzony corocznie, nie jest jednak dniem wolnym od pracy. Terminem ,,Żołnierze Wyklęci” (współcześnie także ,,Żołnierze Niezłomni”) określa się zbiorczo członków podziemia antykomunistycznego, którzy od 1944 r. do 1956r. walczyli przeciwko sowieckiej okupacji i narzuconej przez Moskwę władzy komunistycznej.
Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”.
Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski.
Większość akcji oddziałów podziemia antykomunistycznego było wymierzonych w oddziały zbrojne UB, KBW czy MO. Podziemie niepodległościowe aktywnie działało także na Kresach Wschodnich.

Opracowanie: Pani Danuta Kaczorowska – Bocian, Pan Jerzy Zygmunt.

Close Menu
Skip to content