Nauczycielki ze Słodkowa z tytułem OSEhero!

Celem projektu było zbudowanie społeczności nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy wyposażeni przez ekspertów OSE w wiedzę i narzędzia byli przewodnikami po cyfrowym świecie dla uczniów, innych nauczycieli i rodziców.

Projekt OSEhero zwiększył  wśród uczniów świadomość na temat cyberzagrożeń oraz umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu. Udział w projekcie pozwolił nauczycielom doskonalić kompetencje cyfrowe w procesie nauczania.

Założeniem projektu było nie tylko przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim włączenie nauczycieli w aktywne działania w swoich szkołach.

Uczestnicy projektu OSEhero organizowali inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa oraz aktywnie korzystali z materiałów edukacyjnych.

Certyfikat i tytuł OSEhero  jest ważny przez kolejne dwa lata szkolne a przyznawany po spełnieniu warunków projektu oraz pozytywnej weryfikacji ze strony organizatora.

Organizatorem i wykonawcą projektu OSEhero był NASK-PIB. Projekt realizowany był w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Uroczyste podsumowanie projektu OSEhero odbędzie się w Warszawie w dniach 29 – 30 czerwca 2023r.

Close Menu
Skip to content