NARODOWA ODZNAKA JAKOŚCI ETWINNING DLA SŁODKOWA

Narodowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach międzynarodowego projektu osiągnęła określony poziom. Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską. Projekt poddawany jest ocenie pod kątem 5 kryteriów merytorycznych m.in.: innowacyjności i kreatywności, integracji z programem nauczania. Tylko nieliczne projekty spełniające wszystkie wymogi otrzymują to wyróżnienie.

Close Menu
Skip to content