Otwarcie orlika lekkoatletycznego

W dniu 12 października 2023r. odbyło się uroczyste otwarcie Orlika lekkoatletycznego w naszej
szkole. Tą niezwykłą uroczystość zaszczycili swoją obecnością, tak znamienici goście jak:
 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Ryszard Bartosik,
 Pan Mariusz Wachowicz z Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku,
 Radny Powiatu Tureckiego Pan Andrzej Wojtkowiak,
 Przewodniczący Rady Gminy Turek Pan Ireneusz Kolenda wraz z radnymi,
 Wójt Gminy Turek Pan Karol Mikołajczyk,
 Sekretarz Gminy Turek Pani Gabriela Kolenda,
 Przedstawiciel firmy ACE Invest z Olkusza głównego wykonawcy Jakub Kordaszewski,
 proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej w Obrzębinie ksiądz kanonik Stanisław Nasiński,
 Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia Pan Michał Mękarski,
 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku Pan Marcin Rosiakowski,
 Dyrektor Gminnej Biblioteki w Słodkowie Pani Kamila Serafińska,
 dyrektorzy Szkół Gminy Turek ,
 Pani Barbarę Piąstka – Dopieralska – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku,
 Pani Jadwiga Glapa – emerytowana dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słodkowie i prezeskę Stowarzyszenia Wspólnota Kobiet.
Byli również przedstawiciele służb mundurowych w tym Policji Państwowej Straży Pożarnej,
przedstawiciele związków zawodowych, stowarzyszeń, towarzystw, kół działających na terenie naszej
gminy i powiatu, przyjaciele szkoły, sponsorzy uroczystości, przedstawicieli firm, pracownicy niepedagogiczni oraz lokalne media.
Po uroczystym przecięciu wstęgi, proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej w Obrzębinie ksiądz kanonik Stanisław Nasiński poświęcił obiekt.
Odbyła się również część artystyczna z udziałem naszych uczniów.
Dokonano otwarcia naszej nowej sali integracji sensorycznej oraz pracowni pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Wszyscy goście przeszli honorową rundę po nowym boisku.
Serdecznie dziękujemy wszystkich którzy przyczynili się do organizacji tej uroczystości a zwłaszcza naszym sponsorom.

W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować Państwu sponsorom oraz przyjaciołom szkoły.
Są nimi:

Pani Anna Goszczyk i Tomasz Rosiak Firma BUDROS Pompy ciepła,
Państwo Marlena i Maciej Janasowie
Firma Tyczyński Transport
Pan Krzysztof Przysło PHU PAK
Pan Eugeniusz Przybyła Ośrodek Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Państwo Dagmara i Grzegorz Konopczyńscy PHU KONGER i Magia Dekoracji
Pan Ludwik Bogdan Greber Firma DREWTUR
Państwo Monika i Marek Binkowscy Firma BIN CAR
Rada Rodziców przy ZSP Słodków

Artykuły z otwarcia naszego Orlika lekkoatletycznego, są również pod linkami:
https://www.turek.net.pl/powiat/36072-gmina-turek-stawia-na-sport-nowe-boisko-w-chlebowie-i-
bieznia-w-slodkowie

https://iturek.net/fakty/gm-turek-sportowe-swieto-w-slodkowie-orlik-lekkoatletyczny-oddany-do-
uzytku?fbclid=IwAR175H5D1qaAERA_oueENvokVN2qO-SKFBsbQ7FxkXUmyDbJWSZAk7w2mQs

Close Menu
Skip to content