POZWÓLMY SPOŁECZNOŚCIOM BYĆ LIDERAMI – ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS 2023

AIDS to choroba wywoływana przez HIV – ludzki wirus upośledzenia odporności. Obecnie na świecie żyje około 36 milionów ludzi zakażonych HIV lub chorych na AIDS. Najwięcej zakażonych i chorujących znajduje się na kontynencie afrykańskim. W krajach Europy Zachodniej i w Polsce, dzięki działaniom prewencyjnym i wprowadzeniu terapii antyretrowirusowej, sytuacja jest stabilna. W Polsce główną drogą rozprzestrzeniana się zakażeń HIV na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych była droga krwionośna poprzez stosowanie dożylnych środków odurzających. Obecnie najwięcej zakażeń notuje się poprzez ryzykowne kontakty seksualne.

Drogi zakażenia HIV

  • Seksualna poprzez kontakt seksualny z osobą zakażoną. Choroby narządów płciowych torują drogę zakażeniu.
  • Krwionośna poprzez zakażoną krew. Wrotami zakażenia jest uszkodzona skóra lub błony śluzowe. Bardzo wysokie ryzyko występuje przy użytkowaniu wspólnego sprzętu do wstrzyknięć przez osoby stosujące środki odurzające.
  • Wertykalna – dziecko może zakazić się od matki podczas ciąży, porodu, karmienia piersią.

1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Jest to jedna z ośmiu najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego, zainicjowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1988 roku. Tegoroczne hasło przyjęte z okazji Światowego Dnia AIDS przez Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) brzmi: Pozwólmy społecznościom być liderami (ang. Let Communities Lead).Społeczności osób zagrożonych HIV i żyjących z HIV stanowią o postępie w eliminacji tego zakażenia, są otwarte na innowacje, monitorują wdrażanie polityk i usług. Dlatego trzeba je wspierać w roli liderów.Potrzebne są uregulowania, które ułatwią świadczenie usług związanych z HIV, umożliwią działanie społeczeństwu obywatelskiemu i będą zapewniać przestrzeganie praw człowieka w odniesieniu do wszystkich, w tym społeczności marginalizowanych. Aby przyspieszyć globalną reakcję na HIV „Usuń prawa, które szkodzą, stwórz prawa, które wzmacniają”.„Koniec AIDS jest możliwy, jest w naszym zasięgu” – mówi dyrektor wykonawcza UNAIDS Winnie Byanyima. „Aby podążać ścieżką, która położy kres AIDS, świat musi pozwolić społeczeństwom być liderami”.

HIV od lat dotyka miliony osób na całym świecie. W 2022 roku:

  • 39 000 000 osób żyło z HIV;
  • 630 000 osób zmarło z przyczyn związanych z HIV;
  • wykryto 1 300 000 nowych zakażeń HIV;
  • 29 800 000 osób żyjących z HIV otrzymywało terapię antyretrowirusową.

       W naszym kraju, według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2022 r. zakażenie HIV stwierdzono u 30 092 osób. Ogółem odnotowano 4 013 zachorowań na AIDS. 1 471 chorych zmarło.W połowie roku 2023 r. leczeniem ARV w Polsce objętych było ok. 19 045 pacjentów, w tym 178 dzieci. Leczenie jest prowadzone w ramach Rządowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2022–2026” i od 1 stycznia 2023 finansowane przez NFZ.

     W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS Szkolne Koło PCK w Słodkowie  przygotowało i przeprowadziło V Szkolny Konkurs Wiedzy    o AIDS dla uczniów klas 7 i 8. Celem konkursu było :zainteresowanie uczniów problematyką HIV/AIDS, podniesienie wiedzy na temat HIV i AIDS, znaczenie terminów HIV i AIDS, budowy i działania wirusa HIV, przebiegu zakażenia, dróg zakażenia, pierwotnych i wtórnych objawów zakażenia wirusem HIV, form bezpiecznych kontaktów z zakażonym  zachowania ryzykowne, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla osób zarażonych HIV i chorych na AIDS, przeciwdziałanie uzależnieniom, promowanie postaw odpowiedzialności za własne życie i odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich, wykorzystanie wiedzy z Internetu, publikacji naukowych. Wzięło w nim udział 20 uczniów. Uczniowie rozwiązywali w wersji online test wiedzy ,który składał się z 26 pytań zamkniętych.

I miejsce zajęła WERONIKA ŚLIGA z klasy 8A,

II miejsce zajęła MAJA KOPCZYŃSKA z klasy 7A ,

III miejsce zajął SZYMON SACEWICZ z klasy 7C .

Laureaci konkursu o HIV/AIDS otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

     Podjęte działania w związku z obchodami dnia 1 grudnia lansowały wzrost wiedzy o HIV/AIDS, promowanie bezpiecznych zachowań seksualnych oraz uświadomienie, że zagrożenie HIV może dotyczy każdego z nas.       

    Szkolne obchody Światowego Dnia Walki z AIDS przygotowały panie: Joanna Popardowska i Ewa Czerniejewska.

Close Menu
Skip to content