WYRÓŻNIENIE W POWIECIE

Konkurs UZALEŻNIENIA SPRZYJAJĄ HIV”  zorganizowany został przez Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Turku oraz Starostwo Powiatowe w Turku. Skierowany był do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu powiatu tureckiego. Celem  konkursu było:
– zainteresowanie uczniów problematyką HIV/AIDS,

– podniesienie wiedzy na temat HIV i AIDS:

z zakażonymi,

– kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla osób zarażonych HIV i chorych na AIDS,

• przeciwdziałanie uzależnieniom,

• promowanie postaw odpowiedzialności za własne życie i odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich.

Zadaniem konkursu było wykonanie przez uczniów infografiki, która będzie propagowała wiedzę na temat profilaktyki zakażeń HIV i profilaktyki uzależnień.

       Dnia 5 grudnia 2023 r.  w auli Zespołu Szkół Technicznych w Turku odbyło się podsumowanie konkursu. Uczennica  naszej szkoły LENA DERDZIAK z kl. 8a otrzymała wyróżnienie w powiecie.                                     

Opiekunem konkursu była pani Joanna Popardowska.

ZWYCIĘZCY GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!

Close Menu
Skip to content