AKCJA-ZIELONA TRANSFORMACJA

“Akcja- Zielona Transformacja” to projekt realizowany w klasach szóstych przez Turecką Izbę Gospodarczą w Turku. Realizacja tego przedsięwzięcie miała podnieść poziom świadomości ekologicznej wśród młodzieży naszej szkoły. Tematem głównym projektu to zrozumienia istoty odnawialnych źródeł energii i zasad działań niskoemisyjnych gospodarek.

W ramach projektu odbywały się cztery dwugodzinne  warsztaty stacjonarne dla uczniów oraz jeden warsztat wyjazdowy, gdzie uczniowie wykonywali ekologiczne kosmetyki.  

Przedsięwzięcie możliwe było dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opiekę nad projektem w szkole sprawowały wychowawczynie klas szóstych: Pani  Anna Bonikowska (6a)  i Pani  Agata Janiak  (6b).

Close Menu
Skip to content