ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

Narodowy  Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony świętem państwowym 1 marca 2011r.  Jest obchodzony corocznie.
        Terminem ,,Żołnierze Wyklęci” (współcześnie także ,,Żołnierze Niezłomni”) określa się żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór władzy komunistycznej Polski i sprzeciwiali się podporządkowaniu jej ZSRR. 
           Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji.                            
             Większość akcji oddziałów podziemia antykomunistycznego było wymierzonych w oddziały zbrojne UB, KBW czy MO. Podziemie niepodległościowe aktywnie działało także na Kresach Wschodnich.

Opracowanie: Pan Jerzy Zygmunt.

Close Menu
Skip to content