NAGRODY SPORTOWE GMINY TUREK I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „UNIKAJ UŻYWEK! DBAJ O SWOJE ZDROWIE!”

W dniu 25.03.2024r. w ZSP Słodkowie zostały wręczone nagrody sportowe Gminy Turek za osiągnięcia uczniów i absolwentów w 2023 roku. Rozstrzygnięto, również konkurs profilaktyczny pod hasłem „Unikaj używek! Dbaj o swoje zdrowie!” w ramach akcji prozdrowotnej „ZDROWA DIETA I RUCH”. W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyli: Wójt Gminy Turek Pan Karol Mikołajczyk, Przewodniczący  Rady Gminy  Pan Ireneusz Kolenda, Kierownik GOPS i Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Marcin Rosiakowski, Radni Gminy Turek w osobach: Pani Barbara Przysło, Eugeniusz Jakubowski, Ryszard Włodarczyk, Tomasz Ratajek oraz Pani Dyrektor  Małgorzata Grzesik, nauczyciele, rodzice uczniowie i absolwenci. 

Close Menu
Skip to content