Słodków 21b 62-700 Turek

  LICZYMY PTAKI WIOSNĄ, CZYLI WIOSENNE MIGRACJE PTAKÓW          Spring Alive

 

 Spring Alive to projekt edukacyjny BirdLife International, prowadzony przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków , skierowany głównie do dzieci w wieku 8-12 lat, ale również do wszystkich osób zafascynowanych fenomenem ptasich migracji.

Cele projektu ;
– zainteresowanie uczniów przyrodą występującą w najbliższej okolicy ich miejsca zamieszkania oraz zwiększenie ich wiedzy na jej temat;
– zmobilizowanie uczniów do prowadzenia własnych obserwacji przyrodniczych oraz podejmowania prostych, leżących w ich możliwościach, działań prowadzących do ochrony przyrody.

– zachęcenie do rejestrowania na stronie internetowej Spring Alive swoich pierwszych w danym roku obserwacji czterech gatunków ptaków migrujących: bocianów białych (Ciconia ciconia), jaskółek dymówek (Hirundo rustica), jerzyków (Apus apus), kukułek (Cuculus canorus) oraz żołn (Merops apiaster).

Spring Alive dało możliwość wniesienia własnego wkładu w gromadzenie wartościowych danych, które w przyszłości mogą wiele powiedzieć na temat ptasich migracji. Uczestnicy obserwując cztery badane gatunki, pomogli określić wahania w datach ich przylotów do  Europy.

Do projektu przystąpiło 30 uczniów. Wydarzenie koordynuje od lat Joanna Popardowska.