Słodków 21b 62-700 Turek

Wznowienie działalności REJONOWEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W TURKU

24 listopada 2018 r. zapisze się w historii powiatu tureckiego jako
dzień, kiedy to po latach nieobecności w tym rejonie powrócił Rejonowy
Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Turku.
Działając na podstawie Uchwały nr 42/2018 Zarządu Wielkopolskiego
Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu dnia 2 lutego 2019 r. dokonano
wyboru Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Turku w składzie:
Piotr Dewicki – prezes, Renata Rusek – wiceprezes, Jan Kaźmierczak –
skarbnik, Gerard Sikora – członek, Mirosława Greber – członek natomiast
w skład Komisji Rewizyjnej weszły Joanna Popardowska
–przewodnicząca, Ewa Czerniejewska – wiceprzewodnicząca, Paulina
Czyżo – sekretarz.
Biuro zarządu tureckiego oddziału PCK będzie mieścić się przy. ul.
3 – Maja .
Główne kierunki działalności realizowane przez Polski Czerwony Krzyż,
Oddział Rejonowy w Turku:
1. Prowadzenie działalności w dziedzinie opieki i pomocy socjalnej.
2. Promowanie i realizowanie zadań z zakresu honorowego
krwiodawstwa.
3. Prowadzenie szkoleń z zakresu Pierwszej Pomocy PCK.
4. Prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia.
5. Działalność młodzieżowa.
Integralną częścią Oddziału Rejonowego PCK jest działalność szkolnego
koła PCK. Od 10 lat na terenie Gminy Turek działa SZKOLNE KOŁO PCK w

Słodkowie i Cisewie , które teraz zmienia nazwę na SZKOLNE KOŁO PCK
przy Rejonowym Oddziale PCK w Turku. Opiekunkami koła są od lat panie
Joanna Popardowska i Ewa Czerniejewska. Działalność koła PCK opiera się
na pomocy drogiemu człowiekowi , propagowaniu idei humanitaryzmu i
zasad działania PCK w środowisku szkolnym, chęci niesienia pomocy
drugiemu człowiekowi.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do ponownego powstania
ODDZIAŁU REJONOWEGO W TURKU , wracamy z nowym zarządem i
nowymi siłami.

rbt

rbtmdn

rbt

btr