AI Schools&Academy – Sztuczna inteligencja w naszej szkole.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słodkowie zakwalifikował się w roku szkolnym 2019/2020 do I edycji programu „AI Schools&Academy”.

W związku z zakwalifikowaniem się naszej szkoły do programu, nauczycielka języka angielskiego Anna Lewandowska – Robak uczestniczyła w dniach 04-05.10.2019 r. w szkoleniu wprowadzającym do poziomu Maluch i Benjamin, szkolenie z poziomu Master miało miejsce w dniach 18-19.10.2019r., to szkolenia ukończyła nauczycielka języka niemieckiego i angielskiego Anna Szambelańczyk. Obydwa szkolenia miały miejsce w siedzibie Microsoft Polska w Warszawie.

Autorzy programu zwracają uwagę na fakt, że nowe technologie zmieniają świat i rynek zatrudnienia. Dzięki sztucznej inteligencji nasze dzieci będą wykonywać zawody, które jeszcze nie istnieją. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w kształcenie techniczne młodzieży, a sztuczna inteligencja jest jedną z technologii, którą młodzi powinni poznać i oswoić jak najszybciej, ale i jak najlepiej.

AI Schools &Academy to innowacyjny ogólnopolski program edukacyjny z zakresu sztucznej inteligencji kierowany do szkół i placówek edukacyjnych w Polsce organizowany przy współpracy m.in. z Microsoft, FRSI – Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacją Orange, PZU, Bankiem Pekao.

Twórcą programu jest firma Synerise.

Nasza szkoła otrzyma m.in. dostęp do szerokiej bazy wiedzy, chmury obliczeniowej, kursów on-line, wsparcie szkoły i nauczycieli w prowadzeniu zajęć wykorzystujących sztuczną inteligencję oraz dotacje celowe, w tym roboty Photon.

1. Program realizowany będzie na następujących poziomach:

  • ·       Maluch – przedszkola, klasy 1 – 3 szkół podstawowych (10 zajęć x 45 min.)
  • ·       Beniamin – klasy 4 – 6 szkół podstawowych (20 zajęć x 45 min.)
  • ·       Master – klasy 7 – 8 szkół podstawowych (40 zajęć x 45 min.)

Zajęcia w ramach programu poprowadzą nauczyciele:

  • ·       na poziomie Maluch (klasy I-III szkoły podstawowej i przedszkole) – Anna Lewandowska – Robak.
  • ·       na poziomie Beniamin (klasy IV-VI szkoły podstawowej) – Anna Lewandowska – Robak.
  • ·       na poziomie Master (klasy VII-VIII szkoły podstawowej) – Anna Szambelańczyk

Zajęcia są nieodpłatne.

Zajęcia będą odbywać się w miesiącach listopad-czerwiec bieżącego roku szkolnego.

Celem głównym programu jest – poszerzenie oferty edukacyjnej placówek w zakresie nauczania sztucznej inteligencji. Wsparcie szkół i nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć o sztucznej inteligencji.

Uzupełnienie luki kompetencyjnej z zakresu AI w systemie edukacji. Podniesienie kompetencji użytkowania AI przez uczniów i nauczycieli.

Więcej informacji na stronie:

www.aischools.pl

Close Menu
Skip to content