Ślubowanie klas I

Dnia 17 października 2019r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. Pięknie zaśpiewane piosenki i wyrecytowane wiersze były dowodem gotowości pierwszaków do podjęcia nauki. Po części artystycznej uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, następnie pan dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia szkoły. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy, kamizelki odblaskowe, długopisy oraz słodkie upominki. Po uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców. 

Close Menu
Skip to content