Układ okresowy pierwiastków

Za twórcę pierwszego okresowego układu pierwiastków chemicznych uważa się powszechnie Rosjanina Dmitrija Mendelejewa. Uczony ten ułożył pierwiastki w tabele na podstawie ich masy atomowej. W roku 1869 opublikował pierwszy układ okresowy, w którym zebrane już było ponad 90 pierwiastków.w 2019 mija 150 lat od powstania tejże tabeli, dlatego uczniowie klas VII i VIII ZSP w Słodkowie chcąc uczcić to wydarzenie samodzielnie wykonali układy okresowe techniką trójwymiarową. Użyto do tego nakrętek od butelek, kostek domino, opakowań od zapałek ale również wacików kosmetycznych czy własnoręcznie wykonanych  pudełek.Prace te wyeksponowano na korytarzu szkolnym, gdzie cała społeczność szkolna mogła je podziwiać. Ponadto uczennica – już absolwentka, wykonała portret Dmitrija Mendelejewa, który również można oglądać na holu szkolnym.Nad całością prac projektowych czuwała pani Agata Janiak- nauczycielka chemii i fizyki.

Close Menu
Skip to content