Światowy Dzień Walki z AIDS

W Polsce każdego dnia co najmniej 3 osoby dowiadują się, że są zakażone HIV!

W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS Szkolne Koło PCK w Słodkowie  przygotowało i przeprowadziło II Szkolny Konkurs Wiedzy  o AIDS dla uczniów klas VII i VIII. Celem konkursu było :zainteresowanie uczniów problematyką HIV/AIDS, podniesienie wiedzy na temat HIV i AIDS, znaczenie terminów HIV i AIDS, budowy i działania wirusa HIV, przebiegu zakażenia, dróg zakażenia, pierwotnych i wtórnych objawów zakażenia wirusem HIV, form bezpiecznych kontaktów z zakażonym , kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla osób zarażonych HIV i chorych na AIDS, przeciwdziałanie uzależnieniom, promowanie postaw odpowiedzialności za własne życie i odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich, wykorzystanie wiedzy z Internetu, publikacji naukowych. Wzięło w nim udział 23 uczniów. Uczniowie rozwiązywali test wiedzy, który składał się z 23 pytań zamkniętych. I miejsce zajęła Dominika  Zakrzewska  z klasy VII a, II miejsce Maja Janiak z klasy VII b, III miejsce Oliwia Przespolewska z klasy VII b. Ponadto wyłoniono laureatów konkursu plastycznego promującego profilaktykę HIV/AIDS: I miejsce zajęła Helena Paszak z klasy VII a , II miejsce Dominika Wójtowicz z klasy VIII b, III miejsce zajęła Samanta Grzelak z klasy VIII a. Laureaci Konkursów o HIV/AIDS otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

     Podjęte działania w związku z obchodami dnia 1 grudnia lansowały wzrost wiedzy o HIV/AIDS, promowanie bezpiecznych zachowań seksualnych oraz uświadomienie, że zagrożenie HIV może dotyczy każdego z nas.       

    Szkolne obchody Światowego Dnia Walki z AIDS przygotowali wolontariusze SK PCK  z klasy VIII b, natomiast koordynatorkami wydarzenia były panie: Joanna Popardowska i Ewa Czerniejewska.

rbt
rbt
rbt

Close Menu
Skip to content