ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W SŁODKOWIE Z CERTYFIKATEM SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM

Głównym celem udziału w kampanii była potrzeba przekazania uczniom nie tylko rad, wskazówek czy sposobów niesienia pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, ale także uwrażliwienie młodego pokolenia na obecność tych osób żyjących nieraz tuż obok nas.

Na zajęciach uczniowie zapoznali się z alfabetem Braille’a oraz poznali jego twórcę. Uczniowie podjęli pierwsze próby zapisu krótkich słów polskich a później  również słówek w innych językach.                           

Jednym z zadań przygotowanych w ramach  kampanii było odgadywanie i nazywanie przedmiotów z zakrytymi oczami,  jedynie przy użyciu zmysłu dotyku lub węchu. Większość uczniów biorących udział w tym zadaniu nie miało większych problemów z odgadnięciem i nazwaniem przedmiotu, znaleźli się jednak tacy uczniowie, którzy nie podjęli się udziału  w tym zadaniu, ze względu na strach przed nic niewidzeniem.    

W ramach kampanii kilkoro uczniów podjęło wyzwanie i zgłosiło się do ogólnopolskiego konkursu plastycznego na wykonanie plakatu dotykowego  pt.: „Symbole mojego regionu”. Przed wysłaniem plakatów, uczniowie  przetestowali jeden z nich, wcielając się w osoby niewidome dotykali plakatu i opisywali słownie, co czują i co sobie wyobrażają dotykając różnych uwypukleń znajdujących się na nim. Wachlarz interpretacji odczuć był bardzo szeroki.

Wszystkie powyższe działania przyczyniły się do uzyskania przez naszą szkołę „CERTYFIKATU SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM”.

 Certyfikat jest ważny na rok szkolny 2019/2020.

Link do fotorelacji z przebiegu kampanii: https://drive.google.com/drive/folders/1Z5Y8wGLSS9n9kF0XPkcSjD6ZWRlt27OB?usp=sharing

Za przeprowadzenie akcji odpowiedzialna była pani Anna Szambelańczyk

Close Menu
Skip to content