Poznajemy tajemnice „rozszerzonej rzeczywistości”…

Rzeczywistość rozszerzona (ang. augmented reality, AR) to technologia łącząca świat rzeczywisty z wirtualnym. Działanie systemu AR polega na dołączaniu do tego obrazu widzianego przez człowieka dodatkowych, generowanych cyfrowo danych.  Odbiorca widzi wirtualne obiekty osadzone w rzeczywistym świecie. Mogą to być informacje tekstowe, piktograficzne, dźwiękowe i trójwymiarowe obiekty.  Systemy Rozszerzonej Rzeczywistości w nauczaniu już w ich obecnym kształcie mogą znaleźć zastosowanie m.in. do:

»dostarczania dodatkowej informacji o obiekcie fizycznym bezpośrednio w punkcie czasoprzestrzennym, którego ta informacja dotyczy, uzupełniania tradycyjnych podręczników o  trójwymiarowe, ruchome i  interaktywne obiekty,
» generowania interaktywnych pomocy dydaktycznych o bardzo wysokim stopniu realizmu,
» przeprowadzania realistycznych, symulacji doświadczeń fizycznych, chemicznych, biologicznych itp. bez ryzyka ze strony szkodliwych substancji, niebezpiecznych obiektów, reakcji chemicznych itd
» łączenie świata rzeczywistego z wirtualnym to dobre rozwiązanie na ciekawe fragmenty lekcji, na wspomaganie procesu nauczania wielu przedmiotów.

 Wymienione powyżej przykładowe zastosowania systemów AR dają obraz ich niebagatelnego potencjału edukacyjnego. W naszej szkole „raczkujemy” poznając nową technologię. Zapraszamy do galerii: (prywatna galeria nauczyciela) https://photos.app.goo.gl/eWdGX81cVoYSY1MC7

Poznajemy zastosowanie kostki Merge Cube

Close Menu
Skip to content