„Każdy umieć to powinien” – zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Dnia 26 lutego 2020 r. wolontariusze Szkolnego Koła PCK z klas VII i VIII brali udział w Kursie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, który  prowadzili Błażej Błajet i Paweł Kołata ratownicy medyczni z Fundacji Złota Godzina w Turku. Szkolenie zorganizował prezes Rejonowego Oddziału PCK w Turku Piotr Dewicki. Kursantom przedstawiona została  wiedza teoretyczna i praktyczna dotyczącą udzielania pierwszej pomocy .Ponadto zapoznani zostali  ze specyfiką zawodu ratownika medycznego, jak nim zostać, na czym polega praca w tym zawodzie.

Podczas kursu omówione zostały następujące zagadnienia:

  • definicja pierwszej pomocy, uwarunkowania prawne
  • etapy udzielania pierwszej pomocy
  • ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności oddechowych
  • postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, zastosowanie pozycji bocznej ustalonej
  •  wezwanie pomocy
  • postępowanie w przypadku braku oddechu
  • zasady udzielania pierwszej pomocy 
  • postępowanie w przypadku ran i krwotoków, oparzeń, złamań, zwichnięć, skręceń
  • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Wolontariusze zdobyli nowe kompetencje, nauczyli się prawidłowych zachowań i skutecznego działania w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach. Liczymy, że takie szkolenie zaowocuje w przyszłości tym, że każdy z wolontariuszy będzie umiał odpowiednio zachować się podczas niebezpiecznej sytuacji.

Koordynatorkami wydarzenia były opiekunki koła Joanna Popardowska i Ewa Czerniejewska.

Dziękujemy ratownikom medycznym za szkolenie!

Życzymy – jak najmniej interwencji, udanych akcji ratunkowych, a także satysfakcji i radości jaką daje możliwość ratowania ludzkiego życia.

Close Menu
Skip to content