Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża 22-26 listopada 2019 „Krew ratuje życie ”

Polski Czerwony Krzyż od wielu lat, propaguje honorowe krwiodawstwo. Krew jest potrzebna każdego dnia . Stąd niezbędne jest istnienie Ruchu Honorowych Dawców Krwi (Ruch HDK).  Ruch HDK to tysiące ludzi, którzy poza systematycznym oddawaniem krwi,  krzewią ideę honorowego krwiodawstwa. Zachęcają do dobrowolnego bezinteresownego oddawania krwi wśród znajomych, w pracy, w szkole. Ruch HDK to także spotkania promocyjne, prelekcje i pogadanki. Honorowe krwiodawstwo jest integralną częścią Polskiego Czerwonego Krzyża od początku jego istnienia. Honorowe krwiodawstwo wśród młodzieży ma na celu wywołanie zamierzonych zmian w rozwoju osobowości ucznia. Wiążą się one z poznaniem rzeczywistości  i umiejętnością oddziaływania na kształtowanie właściwego stosunku człowieka do świata i ludzi.  
          Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są co roku w listopadzie. Jest to święto wszystkich Polskich Honorowych Dawców Krwi i czas podziękowań. W trakcie obchodów organizowane są spotkania i oficjalne uroczystości, na których najbardziej Zasłużonym Honorowym Krwiodawcom wręczane są odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadane przez Ministra Zdrowia, Wyróżnienia Polskiego Czerwonego Krzyża „Kryształowe Serce” oraz wiele innych symbolicznych podziękowań. Dnia 24 listopada 2019 r. wolontariusze SK PCK z klasy 6 c przygotowali okolicznościową gazetkę, której tematyką były: wybrane wiadomości z historii krwiolecznictwa oraz historii ruchu honorowego krwiodawstwa PCK w Polscekrew i jej składnik grupy krwi oraz czynnik Rh zastosowanie krwi w lecznictwie warunki, jakie musi spełniać kandydat na dawcę krwi Dni Honorowego Krwiodawstwa.

Wolontariusze i opiekunki  Szkolne Koło PCK w Słodkowie wszystkim Honorowym Dawcom Krwi składają wyrazy wdzięczności i uznania za poświęcenie oraz ofiarność  okazywaną oddając krew. Państwa bezinteresowna pomoc jest dla wielu źródłem nadziei na zdrowie, lepsze jutro. Życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości i sił do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

   

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża 22-26 listopada 2019 „Krew ratuje życie ”
PCK
Close Menu
Skip to content