Międzynarodowy projekt eTwinning – Language Challenge for Neighbours – zakończony!

11 września 2021r. w Brnie, na międzynarodowym spotkaniu nauczycieli realizujących program eTwinning, zarejestrowany został projekt, nad którym przez cały I semestr w bieżącym roku szkolnym, pracowała grupa uczniów z klasy 5c.

Tytuł projektu „Language Challenge for Neighbours – Językowe wyzwanie dla sąsiadów” doskonale obrazuje zadania jakie były realizowane w trakcie jego trwania. W projekcie uczestniczyły 4 szkoły podstawowe ze Słowacji, 3 szkoły z Czech, 1 szkoła z Cypru i 3 szkoły polskie.

Głównym celem projektu było odkrywanie różnorodności kulturowej innych państw, poznawanie środowiska szkolnego naszych partnerów projektowych a w szczególności zabawa językami. Warto tutaj zaznaczyć, że w projekcie posługiwano się nie tylko językiem angielskim, który był językiem komunikacji, ale również językiem czeskim, słowackim, cypryjskim oraz polskim.

Podczas trwania projektu zrealizowano 4 zadania a raczej 4 wyzwania językowe, które publikowane były na międzynarodowej platformie TwinSpace.

Na wstępie uczestnicy projektu zamieścili na wspomnianej platformie zdjęcia i filmiki zapoznawcze.

Grupa projektowa z Základní škola T. G. Masaryka w czeskiej  Opavie.

Zdjęcie grupy projektowej ze Słowacji -Základná škola s materskou školou E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou.

Fotografia grupy projektowej ze szkoły w  Warszawie.

Filmik zapoznawczy ze szkoły na Cyprze.

Grupa projektowa ze szkoły w Gródkowie.

Nasza  grupa projektowa.

Pierwszym zadaniem było sprawne wypowiedzenie łamańców językowych w języku czeskim, słowackim i cypryjskim.

Czeskie łamańce językowe wypowiadane przez naszych uczniów.

1. Třistatřicettři stříbrných stříkaček stříkalo přes třistatřicettři stříbrných střech.

2. Šel za mnou jeden Řek, a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.

3. Zalyžařivšísi lyžař potkal nezalyžařivšísi lyžařku.

Słowackie łamańce językowe wypowiadane przez naszych uczniów.

1.Šašo suší osušku.

2.Keď nenaolejujeme linoleum, tak naolejujeme lampu. Keď nenaolejujeme lampu, tak naolejujeme linoleum.

3.Dolár, libra, rubeľ.

Polskie łamańce językowe zaproponowane partnerom projektu.

1.Czarna krowa w kropki bordo żuła trawę kręcąc mordą.

2.W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.

3.Stół z powyłamywanymi nogami.

Łamaniec językowy z Cypru.

Καλημέρα καμηλάρη καμηλάρη καλημέρα.

Kalimera kamilari kamilari kalimera.

Oto jak nasi uczniowie radzili sobie z łamańcami:

Filmik uczniów ze szkoły w czeskiej Opavie, prezentujący wymowę polskich, słowackich i cypryjskich łamańców językowych.

Kolejnym wyzwaniem było zobrazowanie idiomu w języku angielskim, zaprezentowanie prac w postaci galerii obrazów i odgadnięcie znaczenia danego idiomu w oparciu o ilustrację.

Prace  obrazujące idiomy z Základná škola, Pohraničná 9 w Komárno na Słowacji.

Prace  obrazujące idiomy z Základná škola s materskou školou E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou na Słowacji.

Prace z idiomami z Základní škola T. G. Masaryka w czeskiej  Opavie.

Prace obrazujące idiomy ze szkoły w Gródkowie.

Zadanie trzecie to rap. Nasza grupa projektowa podjęła się rapowania fragmentu czeskiego wiersza Vodník (Wodny Goblin) autorstwa Karela Jaromíra Erbena. Chodzi o wodnego goblina, który jest bardzo podły i złośliwy:

Na topole nad jezerem

seděl vodník podvečerem:

„Sviť, měsíčku, sviť,

ať mi šije niť.

Šiju, šiju si botičky

do sucha i do vodičky:

sviť, měsíčku, sviť,

ať mi šije niť.

Oryginalna wymowa tego wiersza została nam wysłana przez uczniów z Základní škola T. G. Masaryka w czeskiej  Opavie.

Nasi uczniowie rapujący po czesku:

Nasza polska propozycja do rapowania, fragment wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”, propozycja pochodzi od  uczniów ze szkoły w Warszawie:

„Stoi na stacji lokomotywa,

Ciężka, ogromna i pot z niej spływa,

Stoi i sapie, stoi i dmucha, żar z rozgrzanego  jej brzucha bucha,

Buch- jak gorąco!

Puff- jak gorąco!

Uff- jak gorąco

Uff- jak gorąco!”

Rapowania podjęli się uczniowie ze szkoły w Opavie w Czechach.

Rap w wykonaniu uczniów z Cypru.

Ostatnie zadanie polegało na udziale w quizie na platformie KAHOOT, quiz zawierał podstawowe pytania z zakresu historii, kultury czy położenia geograficznego państw biorących udział w projekcie. Niestety nie wszystkie szkoły mogły dołączyć do gry. Nie mniej jednak udało nam się zagrać z Cyprem oraz szkołą z czeskiej Opavy. Wszyscy uczestnicy walczyli do ostatniego pytania, jednak na podium znaleźli się uczniowie z naszej grupy projektowej.

Zdjęcia uczniów podczas gry w KAHOOT z czeskiej szkoły w Opavie.

Zwycięzcy finałowego quizu.

Artykuł nie zawiera wszystkich prac i filmików, które powstały w trakcie projektu. Wszystkie materiały sa umieszczone na platformie TwinSpace służącej do szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej.

Projekt został zakończony, jednakże zdobyta wiedza  i dobra zabawa pozostanie na długo w pamięci uczestników.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Anna Szambelańczyk

Close Menu
Skip to content