Światowy Dzień Wody

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. W naszej szkole tegoroczne święto realizowane było na zajęciach geografii , biologii, fizyki, przyrody oraz w ramach godzin wychowawczych. Celem zajęć było uświadomienie uczniom jak ogromne znaczenie dla naszej planety oraz wszystkich dziedzin gospodarki ma woda oraz jak ogromnym problemem jest jej brak. Podczas zajęć odbyły się pogadanki, uczniowie oglądali filmy, prezentacje oraz plakaty. Była to akcja edukacyjno – informacyjna która trwała cały tydzień. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat Obchodów Światowego Dnia Wody na całym świecie. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 r. podczas konferencji – 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Światowy Dzień Wody Obchodzony jest corocznie. Obchody święta przyczyniają się do pogłębianie szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego często bywa marnotrawiona. Koordynatorką działań była Pani Dorota Stolarska.

W akcję włączyli się wszyscy nauczyciele wychowawcy naszej szkoły.

Polecam serię 10 filmów trwających po ok. 20 min. Każdy może stanowić
materiał dydaktyczny do wykorzystania podczas zajęć szkolnych.

        * https://youtu.be/0-DlmV6d8i8
        * https://youtu.be/PpB0lxaKo54
        * https://youtu.be/G1ySbm3sOfc
        * https://youtu.be/JNXF3_sdXOE
        * https://youtu.be/kONM9GujsSI
        * https://youtu.be/GapFsgVschE
        * https://youtu.be/XE6BiJG7hUA
        * https://youtu.be/z-YTcBNQ89Q
        * https://youtu.be/pOgZnSAen4Y
        * https://youtu.be/2AEVIYcXYUk

Close Menu
Skip to content